ezday
가을을 파는 꽃집 / 용혜원
12 토기쟁이 2019.09.15 10:31:22
조회 243 댓글 0 신고

                         가을을 파는 꽃집


                              꽃집에서

                              가을을 팔고 있습니다


                              가을 연인 같은 갈대와

                              마른 나뭇가지

                              그리고 가을꽃들

                              가을이 다 모여 있습니다


                              하지만

                              가을바람은 준비하지 못햇습니다

                              거리에서 가슴으로 느껴보세요

                              사람들 속에서도 불어오니까요

                              어느 사이에

                              그대 가슴에도 불고 있지 않나요


                              가을을 느끼고 싶은 사람들

                              가을과 함께하고 싶은 사람들은

                              가을을 파는 꽃집으로

                              찾아오세요


                             가을을 팝니다

                             원하는 만큼 팔고 있습니다

                             고독은 덤으로 드리겠습니다


                                                -글쓴이; 용혜원
 


4
페이스북 로그인
꾸미기
제목 작성자 조회수 작성일
[필독] 저작권 관련 게시글 삭제 처리 기준 (2017.02.15 링크 추가)  (22)
좋은글 게시판 이용안내  (15)
살면서 조금씩 잊는 것이라 한다  file 모바일등록 new 가을날의동화 4 01:50:38
인생의 꽃   new 강아지 9 00:16:05
여행과 방황   new 강아지 5 00:13:56
나는 그대에게 다가 섭니다   new 강아지 3 00:13:12
오줌과 걱정   new 도토리 29 20.05.31
맛있는 인생   new 도토리 41 20.05.31
해님   new 도토리 9 20.05.31
꽃밭에서 만나는 청보리  file new 43 20.05.31
해같이 달같이만   new 산과들에 58 20.05.31
가장 이상한 세 단어   new 산과들에 46 20.05.31
배움을 찬양한다   new 산과들에 30 20.05.31
한 여자를 사랑했습니다   new 작은너울 57 20.05.31
점검이 필요해  file new 하양 81 20.05.31
허상  file new 하양 71 20.05.31
 file new 하양 54 20.05.31
삶의 가장 자리에서   new 새벽해무2 108 20.05.31
꿈속의 그대   new 새벽해무2 90 20.05.31
동행   new 나는밤도깨비 111 20.05.31
긍정을 위한 부정   new 나는밤도깨비 100 20.05.31
그대가 그리운 날에는   new 나는밤도깨비 118 20.05.31
글쓰기
 
행운의 다이아몬드~ 클릭하시면 포인트 5점을 드려요~
Copyright ⓒ EZHLD Inc. All Rights Reserved.